Нова порта е поставена на входа в комплекса на Дунавската задруга на майсторите на художествени занаяти. Ако човек е с мощно късогледство или пък гледа отгоре-отгоре на нещата, може и да се зарадва на това. При всички останали случаи неминуемо възникват куп въпроси.
Противно на наивните очаквания на лаиците, които си мислят, че на такова място, където се пазят традициите на някогашните магьосници-занаятчии, подхожда дървените порти да са масивни, тази е скована по метода "кутия": дъсчици от едната страна, дъсчици от другата, отстрани и отгоре по една талпичка и едни яки сребристи кабъри, които стягат дъските. Как са съединени помежду им - това си знаят само онези, които са го направили, но ето че по-малко от месец след окачването й, дъските започват да се разместват, между тях зейват бели, небоядисани пространства, а на места фугите достигат близо сантиметър и половина.
От окачването е, тя е тежка конструкция, а явно са я закачили некадърно, обяснява мрачно майсторът дърворезбар Ангел Митрофанов. 
На въпроса кой направи тази порта, също толкова мрачно той отговаря, че това е същата фирма, която направи ремонт на покрива на задругата, след който се  наложи четири пъти да се прави ремонт на ремонта. 
Самите дъски на вратата са боядисани грижливо, но така още повече изпъкват многобройните чепове, които дори не са шлайфани както трябва, а от тях стърчи къса и бодлива дървена "четина".  
Най-отгоре върху портата пък са поставени метални пластини - вероятно с цел да пазят от дъжд и влага. Е, те вече сигурно са били сложени там от най-новия чирак, току-що постъпил на работа във фирмата. При това на местата, където отделните пластини би трябвало да са съединени, те стърчат и се раздалечават, предизвиквайки недоумение и усещането, че някой си е зарязал работата по средата, защото са го извикали да обядва. 
Най-малкото на майсторите приляга такава нескопосана изработка - най-вече защото това прави откровена антиреклама на уникалното русенско братство на пазителите на традициите. Можеш ли да обясниш на всеки, който прекрачва прага на Дунавската задруга, че не тези майстори са сътворили това нещо на входа?