23 станаха вече санираните сгради в Русе, като последните блокове, които изцяло промениха облика си, са "Елба" и "Чинар". В 15-етажния блок "Елба" в "Родина" живеят над 170 души. 8-етажният "Чинар" в "Здравец-Изток" е с 6 входа, но в прогрмата за енергийна ефективност се включиха само четири. Това са 78 апартамента, в които живеят над 150 души. Жилищните сгради са с ремонтирани покриви, подменени дограми, нови мазилки на фасадите. Положена е топлоизолация, стълбищните клетки са освежени, осветлението е подменено и е монтирана нова мълниезащита. Извършените строителни дейности са за над 2,5 милиона лева. До края на годината санираните сгради по националната програма се очаква да станат 26.