За жителите на още два блока в Русе санирането вече не изглежда като мираж, а съвсем скоро ще започне и издигането на скелетата на поредните жилищни сгради, които ще променят облика си. Към списъка с адреси на санирани блокове по националната програма за енергийна ефективност ще се добавят блок „Изола планина“ на едноименната улица и блок „Елба“ на ул. „Мала планина“ 14. За проектирането, авторския надзор и същинските строителни дейности по двете сгради вече тече обществена поръчка за избор на изпълнител, която е обособена в две отделни позиции. За ремонтните дейности са предвидени 1 624 344 лева без ДДС, а срокът им за изпълнение е седем месеца, като той започва да тече след подписването на договора. Блоковете „Изола планина“ и „Елба“ всъщност са две от общо 17-те жилищни сгради в Русе, чието обновяване трябва да стартира тази година. Цялата инвестиция е за над 22 млн. лева, като по този начин 1500 домакинства ще се възползват от възможностите, които програмата предоставя за безплатно реновиране на домовете. В Русе има общо над 90 сдружения на собственици, чиито заявления са одобрени и имат подписан двустранен договор с общината, а 10 - и тристранен, като в тази бройка попадат и 17-те жилищни сгради, които са на крачка от същинското саниране. 
Фирмите, които искат да се захванат с обновяването на блоковете „Изола планина“ и „Елба“, могат да подават оферти до 26 май, а на 29 специална комисия ще ги разгледа.