Петима са кандидатите, които са подали оферти по обществената поръчка за проектирането, авторския надзор и строителните дейности по поредните два блока в Русе, които ще бъдат санирани по Националната програма за енергийна ефективност. Това са блок „Изола планина“ на едноименната улица и блок „Елба“ на ул. „Мала планина“ 14. Обновяването на „Изола планина“ е предизвикало по-силен интерес сред строителните фирми, тъй като по тази позиция оферти са подали четири фирми. Това са „АБВ-Русе“, „НСК-София“ и двете обединения „Консорциум Изола проект“ и ДЗЗД „Проектстрой-линк“. Желание да се захване със строителните дейности по блок „Елба“ има само една фирма и това е русенската „Адис Калинов“. 
За ремонтните работи са предвидени 1 624 344 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на строителството е седем месеца, като той започва да тече след подписването на договора.
Блоковете „Изола планина“ и „Елба“ са две от общо 17-те жилищни сгради в Русе, чието обновяване трябва да се осъществи тази година. Цялата инвестиция е за над 22 млн. лева, като по този начин 1500 домакинства ще се възползват от възможностите, които програмата предоставя за безплатно реновиране на домовете. В Русе има над 90 сдружения на собственици, чиито заявления са одобрени и имат подписан двустранен договор с общината, а 10 - и тристранен, като в тази бройка попадат и 17-те жилищни сгради. Националната програма за енергийна ефективност беше спряна от регионалния министър, но строителните дейности по одобрените сгради с подписан тристранен договор продължават.