Повече от 400 частни имота в община Ценово ще бъдат засегнати заради дългоочакваното строителство на магистралата между Русе и Велико Търново. Най-много за отчуждаване са предвидени имоти в землището на село Ценово - 302 с площ от 908 дка. От изграждането на аутобана са засегнати също 48 имота публична общинска собственост с площ от 72 дка, както и 10 общинска частна собственост. 28 имота с площ 71 дка пък са имотите на обществени организации - читалища, църкви, които са включени в проекта за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план.
Освен Ценово, промени в името на бъдещата магистрала ще претърпят още три села в общината - Долна Студена, Белцов и Пиперково. 
В Долна Студена ще бъдат отчуждени 114 имота частна собственост с обща площ от 298 дка. Установени са също 17 имота общинска публична собственост с площ 25 дка, както и 4 имота от 14 дка - общинска частна собственост. Засегнати ще са също 22 имота от 42 дка на обществени организации. 
В Белцов, където е предвиден голям мост югоизточно от селото, ще бъдат засегнати 111 дка общинска публична собственост. Частните имоти, които са предвидени за отчуждаване в селото, са 19 на площ 21 дка.
В Пиперково не са установени частни имота, като ще бъде засегнат само един имот общинска публична собственост. 
Както "Утро" писа, проектът за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план за автомагистралата е публикуван на сайта на община Ценово. Засегнатите лица могат да правят писмени възражения, предложения и искания чрез общинската администрация. След като се установи дали и какви възражения има, планът трябва да бъде одобрен от регионалното министерство. След това се пристъпва към провеждането на процедури по отчуждаване на земи за изграждане на директното трасе, площадки за депониране на земни маси и реконструкция. Когато се регламентират отношенията със собствениците на отделните имоти, ще може да бъде издадено и разрешението за строеж.
Предвижда се трасето на магистралата в землището на община Ценово да пресича река Янтра с голям мост югоизточно от Белцов и пътен подлез на пътя Ценово-Белцов. След това то преминава между Ценово и Пиперково, като се пресича републиканският път Свищов-Бяла в пътен подлез, където е планирана полудетелина. 
Очаква се тази година да бъде обявена обществената поръчка за строителството на участъка от Русе до Бяла и обхода на Бяла, като за скоростното трасе са осигурени 600 млн. лева.