Юли месец завърждава тенденцията на спад в посещенията на чужденци в България и още веднъж става ясно защо през един от най-предпочитаните за почивка месеци в медиите шестваха снимки на дълги редици празни шезлонги на морския бряг. След като юни се оказа слаб за посещенията на чужденци у нас и юли регистрира намаление по този показател. С над 3% са намалели чуждите посещения в страната през юли, включително и тези с цел почивка и екскурзия на фона на възходящата тенденция от миналата година. В същото време през юли с над 7% се увеличават пътуванията на българите зад граница, става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани вчера.
През юли 2019 г. посещенията на чужденци в България са 2,083 милиона или с 3,2% по-малко в сравнение с юли 2018 година. Регистрирано е намаление при пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 6,2 на сто. Пътуванията със служебна и с други (вкл. гостувания и транзитни преминавания) цели се увеличават съответно с 1,7 и 0,4%. Транзитните преминавания през страната са 26% (542.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.
Силно намаляват посещенията на европейски граждани у нас, показва още статистиката. От общия брой чужденци, посетили България през юли 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 60,1%, или с 5,2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. 
Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 21%, Ирландия - с 19,1%, Унгария - с 6,5%, Румъния - с 6,1%, Испания - с 3.5% и други. Намаляват визитите от Чешката република - с 13,9%, Германия - с 12,9%, Полша - с 11.6%, Гърция - със 7,6%, и други.
Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" също спадат -  с 0,2%, като най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Руската федерация - с 15,7%.
През юли преобладава делът на посещенията на чужденци с цел почивка и екскурзия - 55,5%, следвани от тези с други цели - 36,7%, и със служебна цел - 7.8 на сто.
Най-много посещения в България през втория летен месец са реализирали гражданите от: Румъния - 314.3 хил., Турция - 212.3 хил., Германия - 204.1 хил., Гърция - 128.5 хил., Украйна - 127.5 хил., Руската федерация - 115.5 хил., Полша - 106.1 хил., Обединеното кралство - 87.7 хил., Сърбия - 72.4 хил., Чешката република - 60.5 хиляди.
Статистиката отчита продължаващ ръст в пътуванията на българи в чужбина. През юли те са 779.5 хил. или със 7,2% повече спрямо същия месец на миналата година.
Увеличение на годишна база е отчетено към: Обединеното кралство - с 11,4%, Румъния - с 11,2%, Турция - с 8,4%, Германия - с 8,1%, Гърция - с 6,9%, Република Северна Македония - с 4,8% и други. Намаляват пътуванията на българи към Италия - с 3,8%, Сърбия - с 2,3%, Нидерландия - с 2,3 на сто.
Спрямо юли 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: други - със 7,5%, почивка и екскурзия - с 6,9%, и служебна - с 6,9%. Най-голям дял от общия брой пътувания на българи в чужбина през юли формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 40,7%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 39,7%, и със служебна цел - 19,6 на сто.
Очаквано и през този юли най-голям брой пътувания на българите са осъществени към Турция - 181,3 хил. и Гърция - 160,7 хил. Значителен брой са и пътуванията към Германия - 71,5 хил., Румъния - 69,8 хил., Сърбия - 37,3 хил., Република Северна Македония - 34,9 хил. Към Италия пътуванията са били 27.7 хил., към Австрия - 23,5 хил., към Обединеното кралство - 21,9 хил., Испания - 19,3 хиляди.