123 преподаватели и специалисти се търсят от училища и детски градини в цялата Русенска област, които искат да комплектоват екипите си, за да посрещнат спокойно първия учебен ден точно след месец. 
Оказва се, че най-дефицитни са две групи педагогически специалисти: по цели 26 бройки има за детски учители и за учители в целодневната организация на учебния ден - става дума за педагозите, които доскоро се наричаха по-кратко и ясно "възпитатели". Тази статистика звучи малко изненадващо за Русе на фона на това, че в Русенския университет се подготвят тъкмо детски учители, като именно тази специалност е с богати традиции за града. Тъкмо тя бе в основата на създаването и развитието на факултета "Природни науки и образование" в РУ, който не се оплаква от липса на интерес и педагогическите специалности са сред най-бързо попълващите се. 

Интересно, къде отиват да работят момичетата с дипломи на детски учителки, след като завършат тази специалност? 
Същият въпрос може да се отправи и към други младежи, които са се дипломирали също в РУ по друга специалност: „Педагогика на обучението по математика и информатика“. Това е следващата група търсени учители - 8 свободни места за преподаватели по математика са обявени от училищата в Русе и областта. 
И двете специалности, впрочем, в РУ са за студенти редовно обучение по държавна поръчка. Което ще рече, че държавата плаща, за да подготви такива кадри. А те след това предпочитат с дипломата на стената у дома да станат продавачки или да отидат в някоя компютърна фирма с надеждата с по-лека и ненатоварена работа да вземат едни добри пари. 
Не е много сигурно какво за днешните млади хора означават „добри пари“, тъй като учителските заплати вече са съвсем прилични. Явно нещо куца в мотивацията на дипломираните педагози, тъй като от заявките на русенски основни училища и гимназии става ясно, че учител по български език, например, може да очаква заплата от 920 лева. Тази заплата ще зарадва 7 преподаватели по български и литература, които, ако поискат, могат да се хванат на работа в школата в Русе и наоколо. Същата заплата би могъл да получава и преподавател по физическо възпитание и спорт. При тази специалност също се очертава сериозен русенски дефицит: също 7 свободни места. Другите вакантни позиции са за петима учители по английски /особено трудно се намира преподавател по философия на английски!/, четирима по изобразително изкуство, трима по информационни и компютърни технологии и единични бройки за учители по философски цикъл, биология и здравно образование, химия и др. Прави впечатление също, че се търсят и четирима преподаватели по специални предмети за професионалните гимназии, както и четирима училищни психолози. 
Дали и кога Русе ще доживее ситуацията в Бургас, за която неотдавна съобщиха национални медии - 48 учители да се състезават за едно преподавателско място в тамошна гимназия. Ама то Русе всъщност, глобално погледнато, доскоро беше много по-напред от Бургас - когато „Малката Виена“ беше четвърти по големина град в държавата, а Бургас подсмърчаше след него. Само дето онзи град с възпетите вечери не лежи на стари лаври, а се развива и явно намира с какво да държи своите жители да не го напускат стремглаво.