Кредитно-спестовна кооперация "Русенска популярна каса" е официално обявена в несъстоятелност, с което се прекратява дейността на предприятието. Това се казва в решение на Окръжния съд от 5 август, с което магистратите постановяват възбрана и запор на дружеството, като му забраняват да се разпорежда с имуществото, което притежава. Предстои старт на осребряване на активите, които касата притежава. Решението обаче може да се обжалва. 

Още през октомври миналата година бе открито производство по несъстоятелност на кооперацията и бе обявена нейната неплатежоспособност с начална дата 30 април 2018 година. Съдът назначи синдик в лицето на Тихомир Тодоров. Няколко месеца по-късно - през февруари бе приет списък с одобрените вземания. След това се очакваше синдикът да предложи оздравителен план, но тъй като в предвидения по закон едномесечен срок такъв не е бил представен и реално не е намерен начин кооперацията да бъде оздравена, се стигна до обявяване на нейната несъстоятелност.
Към 30 април 2018 година Русенската популярна каса е натрупала 5.6 милиона лева задължения, а разполага с активи за почти 2.8 милиона. Срещу дружеството  стартираха куп дела, заради което разплащателната сметка на касата бе блокирана. Стотици русенци бяха привлечени да участват в кооперацията заради атрактивните лихви. Работата на касата предвиждаше всеки желаещ да може да придобие дял и да стане съкооператор, след което да прави парични вноски, с които се набира капитал за отпускане на заеми с лихва. По правила вложителят има право да изтегли участието си, като си получи депозита, който е предоставил на касата, отново с лихва. Мнозина решиха да се доверят на идеята, като има и вложители с десетки хиляди. Но след добрите години внезапно започва тежък спад и сега доста хора не знаят дали ще успеят да си върнат поне част парите.
Дейността на касата отбелязва най-бурни темпове през 2013 година, когато привлича над 10 милиона лева. От 2008 година кооперацията е на печалба - по 1.5 милиона годишно. От 2014 година обаче работата й тръгва назад и се започват години на загуби. Първоначално минус 1.25 милиона, на следващата година - с 2.39 милиона назад, а през 2016-та - 2.9 милиона загуба.