100 квадратни метра площ проучиха археолози по време на разкопките през юли на селищната могила до село Бъзовец. В екипа на научния ръководител д-р Димитър Чернаков от русенския Исторически музей се включиха и колеги от музеите в Добрич и Свиленград, археолози от Софийския и Великотърновския университети, а също и работници от селото. Финансирането е от русенския музей, а съдействие оказаха кметът на Бъзовец Георги Малев и Спас Генов, арендатор на терена.
Археолозите изследваха културен пласт от периода 4800-4600 години преди Христа, от първата половина на каменно-медната епоха. Равносметката са 102 находки от керамика, кост, рог, камък, представящи пластика, сечива за ежедневни нужди, накити, както и разкритите останки на две пещи, разположени една до друга. 
Първата пещ е с полусферична форма, построена върху глинен подиум с размери 1,20/1 м. Изградена е от дървена конструкция с колове и плет, обмазана с дебел слой глина от вътрешната и външната страни. Пещта е съставена от две камери - долната е горивна и е частично вкопана в терена, като отворът й се е затварял с неголеми камъни. Над нея е била изградена скара също от глина и дърво. Куполът над скарата е оформял горната камера.
Втората пещ се намира на 1,5 м от първата. Има почти квадратен план с размери 1,90/1,80 м и е изградена върху подложка от натрошени керамични съдове. До нея има изградено преградно съоръжение за отпадъци, отделено с ниска глинена стеничка.
В близост до двете пещи са открити голям брой фрагменти от керамични съдове, кухненски отпадъци - животински кости и черупки от речни миди. Възможно е пещите да са използвани както за печене на глинени съдове, така и за топлинна обработка на храна. 
В края на разкопките до пещите са регистрирани останки от частично горяла постройка, която ще се проучва през следващия сезон.