Изтеклите лични данни от НАП очаквано предизвикаха притеснения за възможни злоупотреби с тях. И макар приходната агенция да твърди, че изцяло са разкрити данните само на около 190 лица и за останалите няма проблем, е добре всеки да има предвид какви са потенциалните рискове. От НАП пуснаха на сайта си секция с въпроси и отговори по казуса, от които по-скоро лъха оптимизъм, че проблем няма.
Въпреки това обаче е добре всеки да знае какви са рисковете и да борави с повишено внимание с личната си карта и документи. Сред възможните злоупотреби е продажба на имот, прехвърляне на актив, теглене на заем и прехвърляне на задължения. При всички обаче рисковете като цяло са ограничени, а ако лице направи опит за измама, то тя е съпътствана поне с няколко криминални престъпления.
Представители на приходната агенция са се срещали с отговорните асоциации и браншови организации, от които са получили уверения, че на база наличните данни не може да се извършат злоупотреби. Службите също са изискали да се работи с повишено внимание. Има и един важен момент - дори и да има теч на лични данни, тези които имат достъп до тях, нямат достъп до самата пластика лична карта. Тоест до голяма степен рисковете за злоупотреба се ограничават онлайн или при бизнеси с много нисък институционален и вътрешен контрол.
Злоупотреба с имот
Един от най-големите страхове е да не стане неправомерна продажба на имот. Това обаче не е толкова лесно, а и с изтекли данни или не, има няколко прости неща, които всеки е добре да спазва. Добре е нотариалният акт да се пази на сигурно място, да не се подписват съмнителни документи, бели листове и договори с неясно съдържание, да не се предоставят копия от тези документи. Ако някой има опасения за злоупотреби с имот, може да предупреди данъчната служба да не издава данъчна оценка за имота.
Тя се изисква при всяка разпоредителна сделка - продажба, замяна, дарение и т.н. Без данъчна оценка такава сделка не може да се извърши, а представянето й се изисква обикновено от собственика. Издаването й се прави само лично на собственика или на упълномощено от него лице. Добра застраховка e sms известяването от Агенцията по вписванията (АВ) за промени по имотна партида. Услугата се заявява лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, със заявление по образец, на хартиен носител. Посочва се мобилният телефонен номер, на който да се получава съобщението. Известеният собственик не може да иска директно отмяна на вписването, но има възможност да реагира веднага, което е много важно - да заведе граждански иск за собственост, като впише исковата молба в АВ и по този начин се застрахова срещу следващо препродаване, както и да сезира прокуратурата. Ипотеката също е някакъв вид гаранция, тежест върху имота.
Тук не става дума да се ипотекира жилището, но е добре да се има предвид, че ипотекиран имот по-трудно се продава, трябва да се заличи ипотеката, а това означава да се доизплати кредитът, което всеки собственик следи ежемесечно. Нотариусите също ще изповядват сделки с повишено внимание като в задълженията им е да правят и лицево разпознаване през централизираната система с документите за самоличност.
Продажба на aвтомобил
Продажбата на автомобили в България стават задължително в нотариална форма и заверка на подписите, което означава, че процедурата изисква участие на нотариус. Той има достъп в реално време до базата данни на документите за самоличност в страната, включително снимките на притежателите им, посочват от НАП и допълват: "Нотариусът може и трябва да се увери, че купувачът и продавачът, които са се явили при него, са същите хора от базата данни от първичните регистри в България, т.е извършва се проверка за идентичност на страните. Също така, нотариусите имат достъп до компютърна база данни с пълномощни, издадени да послужат пред банките и пред Агенцията по вписванията, както и достъп до базата данни за моторни превозни средства и техните собственици", посочват от НАП.
За да се продаде автомобил, трябва да се представи и големият талон, който всеки собственик би трябвало да пази вкъщи.
Теглене на банков или бърз заем, лизинг
Банките имат строги вътрешни правила и механизми, които ограничават злоупотребата и теглене на заем. При всички случаи, и да се стигне до такъв, трябва да се представи самата лична карта, както и документи от работодател и други институтции. Тоест в случая само с предоставяне на лични данни по някакъв канал рискът за изтегляне на заем е минимален. От Асоциация на банките в България заявиха, цитирани от НАП, че и към момента има достатъчно надеждни механизми за установяване самоличността на лицата, кандидатстващи за банков кредит.
Известен риск има при някои компании за бързи заеми с ниско ниво на вътрешен контрол, но това до голяма степен няма как да се случи и без съучастие на служител например. "Дори обаче предварителното одобрение за кредит/лизинг да става онлайн, задължително е да се сключи писмен договор, подписан на хартия или електронно от страните. Финансовата институция трябва да се увери, че лицето, чиито данни от документа за самоличност са вписани в договора, е същото, което го сключва", посочват от НАП.
Прехвърляне на задължения
Сделките с цели предприятия или с дялове на търговски дружества също изискват нотариална заверка и писмен договор. Когато се продава цяло предприятие, се изисква и удостоверение от НАП, което би трябвало да ограничи възможностите за измама.
Как да проверя какво има за мен
Преди малко повече от седмица НАП пусна дълго чаканото приложение, в което всеки може да провери дали негови лични данни са станали обект на неоторизиран достъп. Резултатите обаче не показват каква точно информация е разкрита, което прави справката безсмислена, при положение че в масива от данни се съдържат ЕГН-тата на над 4 млн. души., т.е. вътре е цялото икономически активно население. От НАП твърдят, че са се свързали с повечето от 190-те човека, на които се вижда освен ЕГН-то и номер на лична карта и адрес. Някои от намерилите се в базата обаче все ще не са получили съобщение от агенцията. При липсата на реално работещо официално приложение за справка вариант беше да направите такава през сайта на "Бивол" (с едно наум, защото те виждат ваше ЕГН и IP адрес). В справката на "Бивол" излизаше само в коя папка има данни за вас, но не и какви са те, както и няма информация за други лица и доходи. След като НАП пуснаха услугата, приложението на "Бивол" преустанови работа. За всички, които преди това излизаха в папка gameоn на посочения сайт, е добре да сменят личните си документи.