Специалисти от София и Велико Търново анализират десет бронзови тракийски шлема от колекцията на  русенския Исторически музей. Проучването се извършва с портативна апаратура за рентгено-флуоресцентна спектометрия, с която се прави елементен анализ на състава на металите и технологията на изработка на предметите. Освен в Русе, подобни изследвания се правят и в още 7 града. Рентгеновият анализ се извършва по проект на Софийския университет „Св.Климент Охридски“ и Националния археологически институт под ръководството на проф.Тотко Стоянов.