Държавен фонд "Земеделие" изплати 23 085 245 лв. по държавна помощ de minimis на 13 743 земеделски стопани, които отглеждат крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки. През юни УС на фонда утвърди за държавната помощ бюджет в размер на 26,300 млн. лв.
На подпомагане подлежат регистрирани стопани, подали заявления за директни плащания за Кампания 2019 г. Те трябва да са били допустими за финансиране и да са получили субсидии за животни за Кампания 2018 г. За  крава и юница до 250-то животно подпомагането е до 40 лева. Толкова е и за бивол до 250-то животно. До 20 лв. се полагат за крава и юница от 251-то до 500-то животно и за бивол до 250-то до 500-то животно. До 15 лв. е подпомагането за овца-майка или коза-майка при минимум 10 животни, а до 7 лв. - за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-малко 301 животни. Фермерите следва да имат и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018. 
За близо 200 заявления субсидиите на животновъдите ще бъдат изплатени на по-късен етап, след извършване на допълнителни административни проверки.