Държавен фонд „Земеделие“ преведе втория транш от 30 259 290 лева по Схемата за преходна национална помощ на 5364 животновъди за говеда и на 8201 земеделски стопани за овце-майки и/или кози-майки. Фермерите получават по 88.24 лв. за говедо и по 154.29 лв. за биволи. Ставката за овце и кози е по 11.94 лв. на животно.
Право на подпомагане имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70 % от референтния брой животни.
Право на помощ за овце-майки и/или кози-майки имат кандидати, които отглеждат в стопанствата си 50 броя.
Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013-та.
През ноември 2017 г. с първия транш по двете схеми бяха изплатени 45 220 780 лева.
Проблем за животновъдите остава доказването на реализираните количества мляко. Налице са и множество отказани плащания заради неизрядни документи. В петък земеделското министерство съобщи по този повод, че е създадена организация за приемане на жалби и всеки случай се разглежда индивидуално. При технически грешки субсидиите ще бъдат изплатени. При установена липса на документи, които да доказват реализация (продажба) на мляко и млечни продукти, не съществува възможност средствата да бъдат преведени, защото не са спазени нормативните изисквания.