От 28 юни до 15 юли ще продължи приемът на документи по схемата de minimis за земеделските стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Общият размер на отпуснатата помощ е 26,3 млн. лева. От нея могат да се възползват стопани, които са подали валидно заявление за директни плащания за 2019 г.  
Фермерите трябва да имат най-малко 5 броя крави, юници или биволи, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018, от 10 до 300 броя овце-майки или кози-майки, допустими за подпомагане за Кампания 2018, минимум 301 овце-майки или кози-майки, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.
Ще се изплащат до 40 лв. за крава, юница или бивол до 250-то животно, до 20 лв. за крава, юница или бивол от 251-то до 500-то животно, до 15 лв. за овца-майка или коза-майка при минимум 10 животни и до 7 лв. за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-малко 301 животни. 
Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от три бюджетни години (2017-2019).
ДФЗ ще определи размера на помощта за всеки бенефициент. Помощта ще бъде изплатена на стопаните до 9 август 2019 г.