Какво представлява руската кукла матрьошка и по колко дървени момиченца се събират едно в друго? Как в самовара се топли вода, за да се направи чай? Кои са най-увлекателните руски народни приказки? На тези въпроси двайсетина русенчета от различни училища вече имат отговори. Получили са ги по време на заниманията по руски език с дългогодишната преподавателка Маша Станчева. Вече приключи вторият ваканционен езиков курс, който се провежда в Детския отдел в библиотеката. Децата с видимо удоволствие учат думи, песни, разгадават ребуси и оцветяват картинки. Интересът е голям, от 5 август започва третият ваканционен курс, каза Маша Станчева.