Надписът от снимката е на фасадата на бившето лятно кино "Аврора" от години. Гавра е сред звучните "Зорница" и "Здравец" да се натрапва със своята фонетична агресивност и абсурдност побългареното ориенталско име "Русчуклийче". "Русчук" значи "Малък Руси", а "Русчуклийче"? Не може ли "Русенче"?
Нали сме европейски град!

Хачик ЛЕБИКЯН