Тренировъчно занятие за членовете на Доброволните екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи /ДЕРБАК/ за действия при наводнение се проведе през уикенда в пункта на БЧК за подготовка и помощ при бедствия в Пиргово. Обучени бяха над 31 доброволци от Русе, Добрич, Разград и Велико Търново. Целта на занятието беше да се надградят знанията и уменията на доброволците в кризисни ситуации, координацията на екипите в бедствена ситуация, анализ на риска при наводнения, видове комуникации, екипировка и съоръжения за работа при наводнения, видове спасителни средства и спасителни техники.
Практическите умения за работа по вода в бедствена ситуация бяха демонстрирани в местността Стълпище по поречието на Дунав. Беше организирана и симулация по издирване, оказване на помощ и евакуиране на пострадали в ситуация на приливна вълна. На финала на обучението бяха анализирани различни аспекти от подготовката на екипите. Всички участници изразиха своето удовлетворение от учението и желание за участие в подобни занятия и през 2020 година, каза директорът на БЧК-Русе Антоанета Ябанозова.