5801 декара пасища и мери от Държавния поземлен фонд ще бъдат предложени на търг за отдаване под наем или аренда на животновъди, съобщи Областна дирекция "Земеделие". Най-голяма част от тях са в общините Ветово (2210 дка), Иваново (1336 дка) и Ценово (1177 дка). 
В община Борово за отдаване за срок от 1 година са предвидени 575 дка, в Бяла - 18 дка, Русе - 336 дка, Две могили - 147 дка. В списъка, утвърден от земеделския министър, няма предложени пасища и мери в Сливо поле.
Началните тръжни цени варират между 7 и 9 лева за декар, колкото бяха и миналата година. Размерът на първоначалния депозит е 20% от началната цена, умножена по площта на парцела. Той трябва да се внесе най-късно до 17 часа на 9 август, докогато трябва да бъдат внесени и всички документи на кандидатите. Търгът ще се проведе на 13 август в сградата на Областна дирекция "Земеделие".
През миналата година на търга за пасища, мери и ливади се явиха само трима кандидати, които предложиха оферти за минимално определените цени и спечелиха без никаква конкуренция. За по-голямата част от предложените терени от Държавния поземлен фонд не се намери нито един желаещ да ги наеме. Нещо, което се обяснява с нетолкова добре развитото животновъдство в последните години и доскорошния ни статут на страна, инфектирана с чума по дребните преживни животни.