„Трагедията ни е огромна. 40 000 животни ще бъдат унищожени. Нямаме представа откъде тръгна заразата. Мерките ни за биосигурност бяха драконовски - не бяха 100 процента, а 150 процента“, казва Димитър Димитров, собственик на свинекомплекса в Бръшлен.
Свинефермата е със затворен цикъл на производство - там в цех се произвежда фуражът, там се съхранява зърното, има и кланица. Затова Димитров изключва възможността заразата да е дошла с фуража. Напоследък регистрирали повишена смъртност сред животните, от изпратените множество проби, 7-8 се оказали положителни. Според Димитров районът около свинекомплекса гъмжи от диви свине.
В животновъдния обект работят 130 души. Всички те ще бъдат ангажирани в действията по ликвидирането на огнището, макар че били силно разстроени, тъй като са се грижели за тези животни. Местата за загробване на труповете са извън територията на обекта, но в близък район на земя, собственост на свинекомплекса.