Червеният овощен акар (Panonychus ulmi) - най-опасният от всички видове, които се развиват по овощните култури, вече е в България, алармира членовете си Съюзът на дунавските овощари. Акарът развива до 9 поколения годишно при ябълката и от 6 до 8 при лозата. Той вреди предимно от долната страна на младите листа, като изсмуква хлорофилния сок от листата. По този начин се намалява и фотосинтезата в листата, транспирацията се увеличава и се получават смущения във водния баланс на нападнатите дървета. 
Първият признак за наличие на вредителя са малки разпръснати светли петна по листата, които постепенно се увеличават и сливат. При силно нападение избронзовяват целите листа, след което пожълтяват и преждевременно окапват. Ларвите смучат сок и от пъпките и при много висока плътност цветовете не се разтварят.
Допълнителен проблем е, че червеният акар e устойчив на най-често използваните органофосфорни, карбаматни и пиретроидни инсектициди.