Първенец по заплати в кметския екип безспорно е заместник-кметът по строителството Димитър Наков, става ясно от декларациите за имущество, които представителите на властта са задължени да подават ежегодно в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/. Той е декларирал получени за 2018 година трудови доходи в размер на впечатляващите 375 925 лева. За сравнение, кметът Пламен Стоилов се е разписал срещу 13 пъти по-скромната сума от общо 28 700 лева. Стоилов декларира още 11 000 лева от пенсии и банков депозит от спестени заплати в размер на 21 000 лева. В полза на дъщеря си Павлина е прехвърлил 45 000 лева.
Освен сериозната сума от получени доходи, зам.кметът Наков декларира и два кредита за общо 24 400 лева по кредитни карти, както и депозит на името на съпругата му на стойност 10 200 лева. Тя е получила към 20 000 лева от заплати за изтеклата година, както и 10 000 лева от дивиденти.
Зам.кметът по икономика Даниела Шилкова декларира новозакупен гараж за 9000 лева, както и 1/2 идеална част от друг гараж на името на сина си. Посочва и че разполага с налични 5000 лева, както и два банкови влога за общо 20 300 лева от спестени заплати. През 2018 година Шилкова е получила доходи, които възлизат на общо 32 800 лева.
Заместникът на Стоилов в сферата на хуманитарните дейности Иван Григоров се е разписвал срещу заплати в размер на близо 39 500 лева. Направил е и смяна на коли - продал е пежо 4007 за 2000 лева, като си е купил за същата сума „Пежо Партнер“. 
Най-скромна заплата е получила Наталия Кръстева - 23 600 лева, която декларира и допълнителни 1500 лева, а на името на съпруга си посочва доходи от прехвърляне на права и имущества за 27 700 лева и 5300 трудови доходи. Заместник-кметът по комунални дейности описва и че изплаща потребителски кредит в размер на 27 600 лева, както и 2800 лева по неусвоена кредитна карта.
Заместник-кметът по европейско развитие Страхил Карапчански е единственият, който декларира по-сериозна покупка - купил си е на лизинг джип „Нисан Джук“ срещу 55 360 лева. Посочва, че има 1200 лева налични, както и два депозита за около 61 000 лева, натрупани от спестявания и заплати. Декларира заплати в размер на 31 300 лева плюс допълнително получени 6200 лева.
Най-постна е декларацията на главния архитект Живка Бучуковска, която посочва единствено получени 33 500 лева доходи.
Председателят на общинския съвет и ректор на Русенския университет Христо Белоев декларира, че със съпругата му Йорданка притежават налични близо 40 000 лева, както и три депозита в евро и долари. Два от влоговете в размер от 123 000 лева са на името на Белоев, а на съпругата му се води един за 41 147 лева. Декларират и овърдрафт за 12 000 лева, а във фонд „Граве“ двамата са вложили по 14 180 лева в евро. За 2018 година ректорът посочва, че е получил доходи в размер на 115 400 лева плюс 1215 лева от рента, а съпругата му - 32 585 лева. Декларира и 9 служебни пътувания извън страната на чужди разноски. Става въпрос за посещения на университети в цял свят - Албания в Турция, Порто, Шанхай, Гюргево, Бърно в Чехия, Алма Ата в Казахстан, Букурещ, Пекин и Тбилиси, които са стрували общо 16 400 лева.