Начинът, по който доходите и богатството са разпределени в обществото, определя степента, в която хората имат равен достъп до стоките и услугите, произведени в рамките на националната икономика. Основен индикатор за степента на равенство или неравенство в дадено общество според Евростат е съотношението между най-високодоходните 20% от хората и 20-те процента от населението с най-нисък доход. 
 

Съотношението между доходите на едната пета от най-богата част на обществото към едната пета най-бедни се нарича от статистиците "квинтил на доходите". През 2017 г. този показател в Европейския съюз е 5.2. Т. е. най-богатите 20% получават 5.2 пъти повече от най-бедните 20% от гражданите на страните членки.


Допреди две години в Чехия и Словения неравенството в доходите е било най-ниско (3.4). След тях са Финландия (3.5), Словакия (3.5) и Белгия (3.8).


За разлика от тях, неравенството в доходите са много по-високи в Гърция (6.1), Латвия (6.3), Румъния (6.5), Испания (6.6), Литва (7.3) и най-високи в България (8.2).