След успешното приключване на курсовете по фотография и дигитално рисуване в началото на юли и големия интерес от страна на участници и родители, "Стартъп фактори" планира две нови групи в началото на август, съобщиха от сдружението. Целта на заниманията е да развият творческия потенциал на младежите и да осмислят свободното им време през лятото.
В периода 1-9 август ще се проведе курс по фотография с лектор Николай Ковачев. В непринудена обстановка с много практически примери и забавни истории той ще запознае курсистите с цифровата фотография, ще им помогне да придобият усет да подбират правилните настройки за постигане на въздействащи снимки. 
Курсът по дигитално рисуване започва на 5 август и има за цел да подобри визуалната култура на младежите и помогне да представят идеите си чрез съвременни софтуерни продукти. Дизайнерката Петя Бонева ще запознае участниците с известни автори и техните стилове в дигиталната сфера, основни инструменти в програмите Adobe Photoshop и Clip Studio Paint Pro и как да подготвят завършените творби за представяне в интернет пространството, подходящи платформи за развитие на дигитално творчество.