Нищожна и неравноправна е клаузата, според която мобилен оператор може да иска неустойка за оставащите месеци на абонаментния план, макар договорът да е предсрочно прекратен. Това казва в свое решение състав на Русенския районен съд като посочва, че се касае за нелоялна търговска практика, която отделно противоречи на добрите нрави.
До тези изводи на магистратите се стигна, след като  клиент заведе дело срещу мобилен оператор, който въпреки официално прекратените отношения поискал да получи предвидените до края на договорения срок такси, независимо че няма да предоставя никакви услуги.
В случая става дума за оператор, който си търси 250 лева неплатени сметки от некоректен клиент, като освен тази сума телекомът иска да му се издължат още 136 лева за оставащи 15 месечни вноски.
Съдът прецени, че действително абонатът трябва да се разплати и да погаси натрупаните сметки, но не и претендираните неустойки. Решението може да се обжалва.