Над 11 300 русенци са си спестили посещение в офиса на НАП през първото полугодие на годината благодарение на електронните услуги на агенцията. С толкова по-малко са регистрираните в него клиенти, спрямо аналогичния период на 2018 г.
От общо 49 986 обслужени посетители традиционно най-много са се нуждаели от изясняване на здравен статус - 10 518, а на второ място - 9309, са подавалите данъчни и осигурителни декларации.
За издаване на удостоверения към приходната администрация са се обърнали 5846 жители на региона и на четвърто място се нареждат 5032 клиенти, които са пожелали да направят регистрация или промени в нея като самоосигуряващи се лица или икономически субекти.
Електронните услуги на НАП могат да се използват с ПИК - персонален идентификационен код, който се получава бързо, безплатно и безсрочно в офис на агенцията, като за изминалите 6 месеца с него са се сдобили 4903 русенци и общо вече го използват 35619 жители на региона.
Две сравнително нови услуги на НАП бързо привличат вниманието на клиентите. От началото на годината до сега 6204 граждани са предпочели да платят задълженията си с карта през ПОС терминал, което е двойно повече от съпоставимия период на 2018 г. Без възможност за сравнение, обаче, е въведеното през декември обслужване на клиенти с увреден слух, за което са регистрирани 52  посещения през изминалите 6 месеца.
Модерната електронизация на работните практики в НАП оптимизира все повече прякото обслужване на клиентите. Средните показатели на специализираната Система за управление на клиентския поток в офиса на НАП в Русе фиксират, че за изчакване от посетителя са необходими 4,46 мин, а за персоналното му обслужване 7,32 мин, като общото време е 12,18 мин за изминалото полугодие, което е с почти 3 мин по-малко от реализираното в същия период на 2018 г. и доста под нормативно изискваните 20 мин.
Техническите и програмни иновации в приходната администрация дават възможност на служителите да обръщат повече лично внимание на всеки клиент. За това свидетелстват и пуснатите в Кутията за сигнали и предложения благодарствени писма, в които гражданите изтъкват съпричастието, коректността, професионализма и най-вече доброто човешко отношение, които са получили в офиса на НАП в Русе.