Николай Алексиев е изпълнителен директор на печатница „Дунав прес“, която чества 155-годишен юбилей. Завършил е магистратура по икономика с две специалности - „Производствен мениджмънт“ и „Застрахователно дело“ в Икономическия университет във Виена през 2005 г. Има двумесечна практика във водещия производител на мастила „Михаел Хубер“, Германия, и специализация в „Енгелхарт-етикет“, Германия. Кариерата си в бранша стартира през 2006 г. като търговски представител за България на „Униграфика“, Лихтенщайн. В периода 2007-2010 г. е координатор между „Енгелхарт-етикет“ и първата българска печатница „Дунав прес“ АД. В резултат на успешната работа през 2010 г. става изпълнителен директор на „Дунав прес“.


- Г-н Алексиев, "Дунав прес" е първото българско полиграфическо предприятие със 155-годишна история и традиции. Как успявате да избягате от т.нар. статичност, характерна за компаниите с многогодишна история? 
- Статичността се преодолява чрез целите, които си поставяме, а именно да оперираме не само на локалния и регионалните пазари, но и да гледаме по-надалеч - към държавите от Централна и Западна Европа и Близкия изток. Динамиката на пазарите, на които оперираме, и клиентите, с които работим, ни задължават да бъдем динамични. 
Да обслужваш качествено големи фармацевтични концерни, като например "Novartis", "Sanofi" и "Teva"
и да доставяш своята продукция до заводите им в цяла Европа, сами разбирате, налага динамиката, която ни извежда от статичността.
- "Дунав прес" е семейна компания, зад която стоят различни поколения, които вероятно имат и различни виждания. Как се създава приемственост, за да може фирмата да расте и да е добре позната в цяла Европа? 
- Приемственост се създава с мъдрост и визия за бъдещето.
- Предизвикателство ли е да сте част от печатарския бизнес у нас и какви трудности срещате? 
- Всяко едно развито индустриално предприятие е предизвикателство, и в частност за нас, като такова в печатарския бизнес - да, предизвикателство е. Срещаме всички трудности, които среща едно индустриално развито полиграфическо предприятие, свързани с обновяване на материалната база, технологичната модернизация, управлението на процесите, подбора и мотивацията на служителите. Хубавото е, че по отношение на трудностите, които срещаме, сме избягали от статичното. Благодарение на визията на ръководството и акционерите на "Дунав прес" АД и на подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие, 
нашата материална база бе изцяло обновена през последните 5 години
и ние с удовлетворение отбелязваме, че успешно можем да бъдем съпоставени и сравнени с водещите европейски производители на опаковки. Да играем в европейската А група при производителите на опаковки за нас е най-голямото предизвикателство.
- Какви са тенденциите в печатарския бизнес във времето на бързите скокове на технологиите и растящите призиви да се намали използването на хартия? 
- Оформят се няколко типа индустриално развити полиграфически предприятия. Едните са предприятия, специализирани в производството на разнообразни печатни материали със защита. Другите са т.н. онлайн печатници - тези, които управляват продажбите и свързаните с тях процеси през интернет. Третият тип са предприятия, които се занимават с печат на опаковъчни материали.
И при трите типа предприятия тенденцията е възходяща - т.е. 
не само няма намаление, а се наблюдава увеличение в потреблението на хартия
Голямата въпросителна остава с развитието на дигиталния печат и внедряването му в предприятията, занимаващи се с печат на опаковъчни материали, както и всички процеси, свързани с индустриализация 4.0, в частност - дигитализацията на подготвителните и завършителни процеси в едно развито индустриално полиграфическо предприятие. 
- Има ли нужда да се учи за печатар във времето на интернет? Как се справяте с намирането на квалифицирани кадри? 
- На времето полиграфията е била една от аристократичните професии, нещо много повече от занаят. Независимо че в днешно време е изгубила част от аристократизма си, занаятът остава, а той трябва да се учи. 
По отношение намирането на квалифицирани кадри към момента основната посока е да ги обучаваме при нас, вътрешно. Втората посока, която успешно прилагаме, е да изпращаме наши служители на обучение в наши партньорски печатници от Западна Европа. Там, където държавата и общината могат повече да помогнат, е в развитието на образователната система. Хубавото е, че имаме пресен положителен пример в тази посока. През последната година Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак" предприе инициатива за разкриване на защитена паралелка по специалността "Полиграфия" в дуална форма на обучение, която бе активно подкрепена от нас и която може би нямаше да може да се реализира без нашето участие.
- Кога отпечатахте последния вестник и последната книга? В какъв тип продукти се е специализирал екипът на "Дунав прес", какъв е основният фокус на компанията? 
- Последния вестник отпечатахме през далечната 1996 г.
последните учебници - през 2000 г., а последната книга - преди 3 години. 
Към настоящия момент ние сме специализирани в производството на картонени опаковки за нуждите на фармацевтичната и химическата промишленост. Трябва да се има предвид, че нашата специализация следва изцяло нуждите и развитието на пазара. През 1864 г., когато в Русчук се основава първата машинна българска печатница, "пазарът" е имал потребност от книги и образователна литература. След това, в годините на периода между Освобождението на България и Първата светова война, "пазарът" е започнал да търси разнообразни полиграфичесни продукти - книги, акции, застрахователни полици, етикети. В периода на планова икономика, централното държавно планиране отрежда на град Русе производството на етикети за нуждите на цялата българска икономика. И така до днешни дни.
- Какъв е производственият капацитет на компанията? 
- Капацитетът ни е 600 милиона картонени кутии годишно, което е изцяло 
годишното потребление на фармацевтичните производители в България и Румъния
- Тенденцията "Дунав прес" да се развива основно на външния пазар се засилва през последните години, какъв е делът на износа? 
- Да, така е. Развитието на външните пазари е основен източник в ръстовете на продажбите ни и основа за по-нататъшното развитие на компанията. Делът на износа през 2015 и 2016 е 20%; през 2017 - 40%; през 2018 - 60% и 2019 - 70%.
- Как бихте определили мястото на компанията на българския пазар. В каква конкурентна среда работите у нас? 
- На българския пазар "Дунав прес" е производител номер едно на картонени опаковки за фармацевтичната и химическата промишленост. Работим в силна европейска конкурентна среда.
- Какво включват направените инвестиции през последните пет години и какво предстои в тази посока? 
- През последните 5 години компанията е преминала през цялостно технологично обновление на всички процеси от момента на постъпване на поръчка до излизането на готовия продукт. Имаме цялостно обновление в необходимите пачатни, завършващи машини - за щанциране и сгъване и лепене на кутии, и автоматизация и дигитализация на всички свързани процеси. Последната ни инвестиция е в новата ни печатна машина "Heidelberg Speedmaster XL 75". Предстои ни допълнително оптимизиране на вътрешните процеси в компанията и инвестиции в човешки ресурси.