Проби от водите на Дунав взеха деца от Първа частна занималня, които гостуваха на Центъра за управление на корабния трафик. Изследвани бяха показатели като pH, електропроводимост и разтворен кислород, които показаха, че водите на реката са с добро качество.
Как се управлява корабният трафик и какво се прави при сигнал за бедствия и аварии бяха сред темите, които бяха разяснени на децата от "Дунавкознайковци". Образователната инициатива се провежда съвместно с РИОСВ, Басейнова дирекция, Регионалната лаборатория и Центъра за корабен трафик.