Документи на кандидати за съдебни заседатели за Русенския съдебен район ще се приемат в сградата на община Русе до 14 август.
Заявленията на желаещите да участват редом до магистратите в съдебни процеси се подават заедно с приложени към тях общо 8 документа. Сред тях са автобиография, мотивационно писмо, медицинско удостоверение и нотариално заверено копие от диплома за завършено образование.
Част от изискванията към кандидатите са да бъдат на възраст между 21 и 68 години, с минимум средно образование, да не са осъждани и да имат адресна регистрация в общината, в която правораздава съдът.
Документите ще се приемат от 9 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 304 на третия етаж в сградата на общината. На 9 септември допуснатите кандидати ще бъдат изслушани от временна комисия на Общинския съвет.