„Свинекомплекс Николово“ АД няма да разпределя дивидент за 2018 г., която завърши с печалба в размер на 100 725,24 лв. Това са решили акционерите на публичното дружество на провелото се на 26 юни годишно общо събрание.
Сумата от 50 385,51 лв. ще се отнесе в общите резерви на дружеството под формата на законови резерви. С остатъка от 50 339,73 лв. се предвижда да се увеличат допълнителните резерви, които за в бъдеще,  предвид икономическата обстановка, да послужат за покриване на евентуални загуби или разпределяне на дивиденти.
В новия състав на Съвета на директорите, който получава 5-годишен мандат, влизат Корнелия Харитонова, Стефан Йорданов и Мариана Киселова. 
Акционерите подкрепиха предложението за продажба на принадлежащата на дружеството животновъдна ферма край Сливен за сума не по-малка от 200 хил. лева. С получените пари ще се погаси частично вземане на „Вианд“ ЕАД.