Съставният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) измерва светлата част на българската икономика, се е повишил с 4.55 пункта и е достигнал рекордно ниво от 79.10 пункта, съобщи асоциацията, която го изчислява вече десет години. Въпреки това заплатите в плик още са честа практика, често предпочитана и от самите служители.
Икономиката би изсветлявала още по-бързо, ако минималната работна заплата не се повишаваше административно. Политиката на невъздържано нарастване на МРЗ продължава и това съответно води до надценяване на труда на най-нискоквалифицираните работници за сметка на средноквалифицираните и висококвалифицираните, затруднява наемането на хора с ниска квалификация и ги изпраща в сивия сектор или на социални помощи, се посочва в изследването. 
Липса на реформи или недостатъчни реформи в ключови сектори като здравеопазване, енергетика, защита на конкуренцията, правосъдие, вътрешен ред и сигурност също забавят подобряването на бизнес средата. Липсата на ясна, директна и неизкривена или орязана връзка между осигурителен доход и получавана пенсия в бъдещето при първия стълб си остава непроменена, което по никакъв начин не насърчава заетите да се осигуряват, е друга констатация в доклада.
В полза на изсветляването на икономиката работят решения от предишни години - свързването на търговските обекти с НАП онлайн, възстановяването на митническото дознание, въвеждането на измервателни прибори при производителите на алкохолни продукти и горива, мерките срещу касовите наличности във фирмите.