Няколко екипа от специализираните звена на жандармерията в Плевен и Варна патрулираха превантивно в Русе през уикенда. Спецавтомобилите пристигнаха в града около 20 часа в петък и две вечери правиха обиколки по русенските улици и около нощните заведения. В събота те следяха за реда и спокойствието по време на рокерската обиколка и рок уикенда в парка. Вчера спецекипите се прибраха в поделенията си.