Русенският университет и болница "Канев" започват първи в страната проект за нов начин за поддържане на хигиената на лежащо болните, които не могат да се обслужват сами. Това е т. нар. сухо къпане с материали за еднократна употреба и без вода. Методът ще бъде приложен на 120 пациенти на болницата. Освен че ще подобри личната им хигиена, той ще ограничи максимално възможността от разпространение на вътрешноболнични инфекции.
Идеята за новата концепция е на живеещата в Испания възпитаничка на здравния факултет на университета Наталия Антонова, която лично демонстрира вчера на манекен как става сухото къпане. За него са необходими 12 минути, срещу 47 минути за традиционното къпане с вода. Измиването на косата пък става за 5.45 мин, вместо 22. Освен това той е и много икономичен - стойността за едно измиване на косата и за ежедневна хигиена в рамките на седмица е 8 лева на пациент.
Предвижда се близки на тежко болни пациенти да бъдат обучени на този метод, за да ги обслужват в домашни условия.
Директорът на болницата доц.Александър Парашкевов получи вчера дарение от ректора на РУ проф.Христо Белоев - две хигиенни колички за обслужване на лежащо болни. Предстои набирането на средства за купуване на още 20 хигиенни такива колички.