В топ 5 на задлъжнелите нации сме, а единствени в ЕС нямаме закон за личния фалит

Вечните длъжници, които са такива защото нямаме закон за личния фалит отиват или в сивата икономика или към Терминал 2 на летището. Така обмудсманът Мая Манолова определи острата необходимост от приемането на такъв закон. Манолова представи проект за несъстоятелност на физическите лица и подчерта, че сме единствените в ЕС, които нямат такива. Това, при положение, че сме в топ 5 по лоши кредити е парадокс, убедена е Манолова.

Тя подчерта, че този проект пази интересите и на длъжниците, и на кредиторите, които ще могат да съберат вземанията си, защото изпадналите в неплатеж оспособност хора няма да се крият в сивата икономика. Манолова обясни също, че процедурата за личния фалит ще минава през съда, и че трябва да се въведе частично или пълно опрощаване на задълженията. Текстовете, подготвени от нейния екип предвиждат бърза, прозрачна и достъпна съдебна процедура, която позволява на всяка от страните да участва равноправно в съдебния процес. Стъпките към обявяването на фалита са традиционни и работещи в много държави- погасителен план, продажба на имуществото или вземане на решението за обявяване на несъстоятелност, когато длъжникът няма нито доходи, нито имущество. В публичен и общодостъпен регистър да се актуализира информацията за всички лица, за които започва процедура по несъстоятелност, което ще гарантира прозрачност, предлага още проектът.

Манолова припомни, че е в ход изработването на евродиректива за втория шанс, както и резултати от първото национално проучване по въпросите на личния фалит. Според него, над 82% от българските граждани очакват приемането на такъв закон. Икономическият подем, ръстът на доходите, развитието на пазара на кредитните услуги дърпат кредитирането нагоре и при всяко колебание на икономиката, на заетостта или лични причини може да се стигне до фалит, подчерта Манолова. Към причините, довели до свръхзадлъжнялостта ни, омбусманът посочи и законодателството ни, което поощрява популизма, но ощетява откъм права гражданите.

Манолова подчерта, че в разработването на проекта са привлечени учени и магистрати и предложи да се направи екип с представители на различни институции и организации, за да се прецизира закона. Нейната амбиция е той да влезе в сила още от 1 януари 2020 г. При представянето обаче, проф. Огнян Герджиков призова да не се бърза с въвеждането на нормите. Тоя смята, че било абсурдно този закон за влезе в сила от тази дата. Манолова опонира, че краткият срок е за да влезе този закон на т. нар. "бърза писта", подобно на други, "гласувани по този начин в полза на силните на деня". Той поиска и прецизиране на понятието свръхзадлъжнялост и неплатежоспособност. С кратките срокове не се съгласи и председателят на АИКБ Васил Велев, който изрази опасения да не се влоши бизнесредата.