Животновъдите все повече се преориентират от отглеждането на животни за мляко, към породи, които се използват основно за месо. Това показва анализ на Министерството на земеделието.
От 1 ноември 2017 г. и 31 октомври 2018 г. млечните крави намаляват със 7.1% до 234 хиляди, а кравите, използвани за производство на месо се увеличават с 10.5%. Причините са ясни - за млечните стопанства изискванията са жестоки. Заради непосилните европейски стандарти за качество и чистота на млякото броят на фермите в Русенско се стопи за последните 5-6 години от близо 700 до 149 към май тази година. За месодайните крави обаче такива тежки изисквания няма.
Тенденцията за намаляване на млечните породи за сметка на месодайните се наблюдава и при овцете. Броят на овцете майки при месодайните породи расте и достига 131.5 хиляди. От друга страна намаляват млечните овце майки, макар и незначително с -0,4%, падайки на 988.4 хиляди. 
За една година най-много е скочил общият брой на биволите - с 21.9% до 15.6 хиляди. Втори са свинете, които са повече с 10.4%, достигайки 654.5 хиляди. След тях се нареждат овцете, които са с 2.5% нагоре спрямо 2017 г., или общо 1 350 хиляди. Следват козите, които наброяват вече 271.7 хиляди, или с 5.7% повече.
Като цяло средният брой на отглежданите животни в стопанствата се увеличава. Причина за това е, че намаляват стопанствата при всички видове животни.