През декември миналата година броят на млекодобивните стопанства в Русенско за пръв път пада под 100, показва регистърът на Българската агенция по безопасност на храните. С краве мляко вече ни снабдяват 96 ферми - 6 пъти по-малко отколкото преди 6 години. 
Най-осезаем спад е налице при малките и средните стопанства с до 50 млечни животни, които поради сравнително по-неефективно производство, изпитват и повече затруднения при привеждане на фермите в съответствие с изискванията за добив на качествена млечна суровина. Най-големите ферми са в Екзарх Йосиф - 390 крави, Бъзовец - 266, и Баниска - 202 животни. По-дребните стопанства обаче намаляват и изчезват.
Това е процес, който продължава вече 5-6 години. В края на 2013-а млечните стопанства в Русенско бяха 593, но за следващите 6 години намаляха 6 пъти. Постигането на стандартите за хигиена и най-вече за количества микроорганизми в млякото се оказаха непостижими за огромната част от кравефермите в региона, които трябваше да направят инвестиции от порядъка на 100 хил. лева, за да останат на пазара - нещо, което за малките стопанства нямаше никакъв икономически смисъл. Намалялото производство на мляко стана причина и за фалити и на стари предприятия от преработвателния бранш, разчетени за съвсем други обеми. По тази причина преди няколко година спря работа някогашният русенски млекозавод, по-късно фирма „Сирма Приста“.
С над 10 на сто е намалял за последните 12 месеца и броят на млекодайните крави в Русенско, показват данните на Българската агенция за безопасност на храните. През миналата година те намаляват с близо 600 и вече са под 5000.