„Четвърто съвместно изследване на река Дунав“ се очаква да даде актуална картина за качеството на водата в реката. Проучването се провежда от 2001 година на всеки 6 години по инициатива на Международната комисия за опазване на река Дунав, а ИАППД е участник в проекта.
За целта на 17 май и 11 юни вече са монтирани две устройства, които следят различни показатели. Това са утаителна кутия за мониторинг на микропластмаси и пасивен самплер за мониторинг на органични микрозамърсители. Изследването ще продължи до септември, когато се очаква комисията да обработи резултатите. 
Основната цел на инициативата е да се съберат жизненоважни данни за внимателно подбраните елементи на качеството на водата по цялата дължина на реката и нейните главни притоци. Резултатът от изследването ще послужи за актуализиране на плана за управление на басейна на река Дунав през 2021 г.