Цветни петна във водите на Русенски Лом станаха причина за забрана на „Оргахим“ да изпуска водите си в канализацията по бул.“Трети март“, която се влива в реката, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ и разпространиха снимка с оцветена вода. Това ще продължи докато не заработи новоизградената пречиствателна станция на завода, която се очаква да бъде пусната скоро. Дотогава водите ще трябва да бъдат събирани в бидони и други подходящи съдове.


Засега данните показват, че няма отклонения в показателите на водите на Русенски Лом и макар че са оцветени в неестествени багри, петната не са опасни, посочиха още от РИОСВ.
Не сме сред замърсителите на река Русенски Лом, реагираха няколко часа по-късно от компанията.
В публикация от 14 юни 2019 г. на сайта на РИОСВ-Русе, по описателен път се създава впечатление, че има предписани мерки на „Оргахим“ АД, във връзка със забелязан еко инцидент във водите на река Русенски Лом. От публикацията се оставя косвено впечатление - и от снимковия материал, и от компилацията на текста - че замърсяването, което е забелязано, има нещо общо с „Оргахим“ АД. Такива факти няма, заявяват от фирмата и излагат аргументи.
Единият от тях е, че в дневника за ежедневен контрол на качеството на отпадните води, които се заустват в канализацията по договор с ВиК, няма отбелязани отклонения от нормите.
Вторият - в деня на замърсяването, 5 юни, екологът на ВиК Даниела Петрова е проверила контролните шахти и е установила, че водата е безцветна и бистра.
Работим активно с всички институции не само за спазване на всички закони, но и за гарантиране на безопасното и безвредно извършване на дейността ни, обобщават от „Оргахим“.