„Възмутен съм от поведението на „Монтюпе“! 20 дена интензивно си разменяме имейли с отдела по екология, за да ми изпратят необходимите материали, които ми трябват, за да изляза със заключение по експертизата. Накрая ми съобщиха, че няма да ми предоставят нищо, защото цялата документация била по делото в съда.  

Наложи се в последния момент да се форсирам, за да успея да дам заключението си. Обидно ми е!“. Това заяви пред състав на Русенския административен съд едно от двете вещи лица, които са назначени да изготвят експертиза за това доколкото миризмите от производството в хале 3 на „Монтюпе“ успяват да се пречистят и може ли част от тях да попаднат във въздуха, който дишаме. 
Непрекъснато настоявах да получа нужната информация, но никой нищо не ми каза, затова в крайна сметка експертизата се забави, посочи експертът и обвини за това завода за автомобилни компоненти.
Именно предоставеното в последния момент заключение, с което от „Монтюпе“ не са успели да се запознаят, стана повод от компанията да поискат делото да се отложи. А законовото основание за това е налице - действително експертизата била предоставена преди по-малко от 7 дни, в разрез с правните норми. 
Прокуратурата намекна за възможността „Монтюпе“ да бъде санкционирано заради поведението си, но предостави на съда да реши дали да наложи глоба.
В крайна сметка заводът не беше глобен, но съдът изиска да бъде внесен депозит от 1200 лева за хонорари и разходи по експертиза. Нещо, което от РИОСВ вече са направили. Делото бе отложено за 5 септември.
Протакащият се сякаш до безкрайност спор има дълга предистория, която мнозина вече сигурно са забравили. Първоначално след издаване на заповедта за принудително спиране на каруселите за леене на алуминий, те бяха пломбирани. Впоследствие обаче запечатването беше отменено от Върховния административен съд и законово от „Монтюпе“ имат право да ги експлоатират. 
Поредната съдебна сага между екоинспекцията и „Монтюпе“ се корени в заповед на РИОСВ още от ноември 2016 година, с която бяха запечатани две от леярните в хале 3 заради поредно засечено обгазяване. От назначената комплексна експертиза се очаква да  отговори на въпросите какви съоръжения и машини има в хале 3 и съответстват ли пречиствателните им съоръжения на заложените в проекта, както и какви по вид и съдържание газове се отделят от производствената дейност, улавя ли се цялото количество газове от пречиствателните съоръжения, ако мощностите работят с пълен капацитет, и ефективно ли е тяхното пречистване или могат да бъде изпуснати и в атмосферата. Вещите лица трябва да се произнесат и по въпроса, ако все пак бъдат изпуснати газове, които не са обхванати и обработени от пречиствателните съоръжения, възможно ли е тяхната миризма да бъде усетена извън границите на производствената площадка и да бъдат усетени от хората в Русе, както и опасни ли са тези газове и има ли такъв между тях, който мирише на изгорял бакелит - миризмата, от която настръхват жителите на града и дежурно се оплакват.