Инвестицията в ниви е една от най-печелившите в последните години и това се потвърждава от последните данни на Националния статистически институт за пазара на земеделска земя през 2018 г. За осемгодишния период от 2010 г. насам средната цена на нивите в Русенско се е покачила от 295 до 1093 лева или цели 3,7 пъти. А рентите са се увеличили 2,4 пъти - от средно 23 лева на декар през 2010 г. до 55 лв./дка през 2018 г. И това по официални данни, които най-вероятно са под действителните.
Поне за последните години покупката на ниви отговаря на всички критерии за идеална инвестиция - цената на закупения актив расте, той носи редовен годишен доход и този доход расте, при това с много добри темпове. Само от увеличението на цената с 270% доходността е над 30% годишно, което е несравнимо с процентите по депозити. 30% годишно е и рентабилност, за която огромната част от фирмите могат само да мечтаят. Отделно от нея рентата носи още 5-6% годишно.
Всичко това обаче се отнася за минало време, а за в бъдеще едва ли могат да се очакват подобни печалби. Според русенски брокери в последните 2-3 години покачването на цените на нивите е минимално, а увеличение на рентите практически липсва. 
Много различно е и положението в отделните землища, между които се наблюдават големи разлики. Докато в общините Сливо поле и Ветово цените на нивите са около 1300 лева, в общини като Борово, Бяла и Ценово те са под 1000 лева. Средните ренти са в синхрон с цените на земята и варират от 49 лева на декар в Бяла до 65 лева на декар в Сливо поле.