Държавен архив Русе и тази година спази традицията и в наверечието на своя професионален празник обяви дарител, читател и приятел на Архива за изминалата година. Дарител за 2018 година е Русенският митрополит Наум - неговото дарение от снимки и документи, най-вече във връзка с избирането му за владика, бе признато за „Най-ценно документално дарение“. От миналата година митрополитът вече има свой личен фонд при нас, каза началникът на Архива Стефка Маринова. 
Читател на 2018 г. стана Деница Великова, учителка в средно училище „Христо Ботев“. Тя има най-много посещения за годината, а е и наша отдавнашна добра позната, тя изчете много материали, за да подготви дипломната си работа, след това при написването на дисертацията, а сега често води и свои ученици в архива, обясни Маринова. 
За приятел на Държавния архив единодушно е била посочена изпълнителният директор на Еврорегион „Данубиус“ Лили Ганчева. Така е оценен нейният принос за създаването на контакти между Архива с техни колеги в Гюргево и с музея в града на отсрещния бряг.