Склад за дърва в Бяла за малко да бъде санкциониран с 2000 лева заради това, че 15-годишен тийнейджър бил засечен да помага в цепенето и товаренето на материала.
Оказало се, че невръстният работник получвал надница от 20 лева, но собствениците на склада не поискали нужното за назначаването му разрешение от Инспекцията по труда. На 11 септември 2017 година контрольорите се озовали във фирмата по сигнал и я глобили с 1500 лева.
Санкцията е оспорена, а Беленският районен съд прецени, че наказанието е несправедливо завишено, тъй като нарушението не е довело до опасност за момчето, а е формално и инцидентно. Затова глобата бе намалена на 200 лева. Решението може да се обжалва.