Русенската компания „Речек“ /ReCheck/ бе сред участниците във форум организиран от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, посветен на борбата срещу фалшификатите. Събитието бе наречено блокатон, тъй като основната му тема бе използването на блокчейн решения, за ограничаване на фалшификатите - сфера, в която русенската фирма вече има работещи решения. „Речек“ бе представена от изпълнителния си директор Емилиян Енев.
Основните заинтересовани страни се събраха, за да развият бъдещата инфраструктура за ограничаване на фалшифицирането на световно равнище. Изнесени бяха отлични анализи, различни гледни точки и много конкретен план как да се приложи блокчейн в създаването на нови решения за токенизация и създаване на дигитални близнаци от продукти. Щастливи сме да допринесем за такива инициативи и наистина сме насърчени да видим, че концепцията ни е в съответствие с визията на институциите и корпоративните играчи на ЕС, коментираха от „Речек“.