През 2018 г. срещу 2 046 души са използвани специални разузнавателни средства /СРС/.

Пред съдии са заявени 6099 искания за подслушане, като съдът е разрешил 5328 случая. Процедурите са с 9.50% повече спрямо 2017-та година, а броят на исканията е скочил с 2.69%. Това сочи годишният доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2018-та година.

Според годишния доклад на бюрото пикът на подслушванията със СРС е бил през 2011 година, когато са отчетени 8 81 случая. В периода от 2011 до 2015 има трайна тенденция към намаляване на броя на лицата, контролирани със СРС, а в периода 2015 – 2018 г. има относително стабилизиране. Според доклада това се дължи на повишените изисквания и контрол на разрешаването на СРС. Според статистиката в доклада, най-много заявления за използване на СРС са подадени от МВР – 60.78% /при 56.50% през 2017г.; и 56.22% за 2016 г./; ПРБ – 34.27%; ДАНС – 4.82%; МО – 0.13%, КПКОНПИ – 0.53%, и ДАР – нито едно искане.

В доклада се отбелязва, че СРС са използвани в 279 случая за лица, за които е имало основание да се предполага, че подготвят, извършват или са извършили тежко умишлено престъпление.

Най-много искания за използването на специалните средства са свързани с престъпления на организирани престъпни групи, за наркотични вещества, нарушения при акцизните стоки, измами, кражби и подкуп.

Териториално най-много искания за използване на СРС са подадени от Специалинирания наказателен съд – 2542 разрешения, следвани от Пловдив – 333, а най-малко – от Сливен – 4, и Върховния касационен съд – 0.

Оперативните способи, в които се ползват СРС, са наблюдение, подслушване, проследяване, проникване, белязване, проверка на кореспонденцията, контролирана доставка, служител под прикритие.

През 2018 г. в бюрото са образувани 115 преписки за проверка на не/правомерността на прилагането на СРС, като от тях 106 са по сигнали на граждани, а в пет случая бюрото се е самосезирало. В нито един от случаите не е констатирано неправомерно прилагане на СРС.

В доклада се отчита още, че през 2018 г. съдебният контрол върху използването и прилагането на СРС е значително завишен.