България е сред петте страни в ЕС с най-нисък дял на лица с временна заетост, показват данни от анализ на Евростат за тенденциите на пазара в Евросъюза за временно наемане на работници през миналата година. Страната ни е с дял едва от 4% на временно заети лица на възраст 15-64 г. през 2018 г., при среден показател за ЕС от 14%. 
Според данните на статистиката, у нас през миналата година е имало около 130 хиляди временно заети лица при общо 3,2 млн. души, които са били икономически активни за посочения период. Най-висок дял от лицата на временна заетост е регистриран във възрастовата група 25-55 г. - близо 100 хиляди души.
Най-много работници с договори за временна заетост има в Испания (приблизително 28%), показват данните на Евростат. Други страни с висок процент са Полша - 24 на сто, Португалия - 22 на сто, Холандия - 21 на сто, Хърватия - 19 на сто, Италия - 18 на сто и др.
На обратния полюс с най-малък дял на лица с временна заетост са Румъния - 1,1 на сто, Литва (1,6 на сто), Латвия (2,7 на сто), Естония (3,5 на сто).