Над денонощие продължи изборният ден за членове на секционни избирателни комисии от по-далечните общини, които чакаха да предадат протоколите си в Районната избирателна комисия.
Около сградата на общинската и областната власт в Русе, където е седалището и на РИК, вчера имаше гневна опашка от роптаещи хора.
"Никога повече избори!", заяви емоционално член на секционна комисия пред Русе Медиа.
Чакащите в РИК споделиха за многобройните проблеми, които са съпътствали работата им. Голяма част от членовете на секционните комисии са прекалено възрастни и срещат затруднения да изпълняват задълженията си. Постовете им в комисията се определят от политическите сили, които са ги предложили, затова няма как самата комисия да им даде друг вид задача, която да не ги натоварва толкова. Фрапиращ е случаят във Ветово, където възрастен член на СИК е бил с катетър в изборния ден.
Храната, която се осигурява по време на изборния ден, също буди недоумение сред хората от комисиите. За всичките 13 часа, през които официално продължават изборите, те получават два бургера и една вафла за закуска и обяд. 
"Ако трябва да разчитаме на тази храна, гладни ще умрем. Това нещо не става за ядене, направено е от предния ден, ужасно е отвсякъде. И с тези два бургера и вафла трябва да изкараме не само в деня на изборите, а и след това, докато чакаме с часове в РИК", възмущаваше се човек от опашката.
Какво освен партийните симпатии и гражданския дълг мотивира хората да се подлагат на такива изпитания? Член на СИК получава 54 лева, зам.-председател и секретар - 60 лева, а председател - 66 лева.
Възнагражденията изобщо не съответстват на отговорността, грижите и нервите, казват участниците в изборния процес.
А допълнителните 20 лева, които се полагат на тези, които носят чувалите с бюлетини до РИК, не могат да компенсират факта, че на членовете на комисиите се налага да отсъстват от работа. Забавянето в обработката на протоколите и броенето на бюлетините им попречи да се приберат навреме и да са на работните си места, което налага да си вземат неплатен отпуск вчера.
Допълнителен проблем се оказва и огромният брой бюлетини, раздадени по секциите. Член на СИК разказа, че по списък в секцията му има около 500 души, а са изпратени над 700 бюлетини. При изборна активност от около 20-30 процента, огромно количество неизползвани бюлетини трябва бъдат отчетени, върнати и транспортирани обратно, което утежнява излишно работата на членовете на комисиите.