Гласувах за силното присъствие на България като пълноправен член на Европейския съюз и за това да има възможността думата й да се чува. Специално ние, русенци, като жители на най-европейския град, виждайки това, което се случва последните осем години, би трябвало много добре да знаем какво означава Европейския съюз за България. Това каза кметът Пламен Стоилов вчера, след като пусна бюлетината си в секция в Гимназията по туризъм. 
Тези присъединителни фондове, и не само те, подкрепата, възможността за връзка с всички европейски държави по всички секторни политики, са нещо, което ни прави пълноправен член на свободна Европа. Европейският съюз няма алтернатива и неслучайно в момента текат процеси, които правят, надявам се неуспешни опити, да отслабят силата на този съюз. Още през 1950 година, Шуман в прочутата си реч е казал, че за да няма войни, Европа трябва да е единна. Важното е всички да успеем да преодолеем вълната на популизъм и да дадем шанс на следващите поколения да живеят по-добре. Това е смисълът на Европейския съюз, добави Стоилов. 
Той припомни, че за 8 години 200 милиона евро са инвестирани в града и е видимо какво се случва.
Не само че сме готови за следващия програмен период, но по прогрмата за трансгранично сътрудничество Русе има гарантирани 20 милиона евро. За следващите четири години Русе отново трябва да има цел минимум 100 милиона евро. Още един такъв успешен период означава, че основните структурни проблеми на Русе, трупани с десетилетия, ще бъдат решени. Така че за нас е жизненоважно да запазим това, още повече в момента сме в лидерска позиция като град, който е водещ в България, каза още кметът.