Клиентите на топлофикационните дружества да могат сами да определят дела на топлинната енергия, която ще се плаща за сградна инсталация, но в определен диапазон - от 20 до 40%. Това е записано в проект за промени в Наредбата за топлоснабдяването, публикувана за обществено обсъждане от Министерството на енергетиката. В момента таксата се определя по сложна формула пропорционално на проектните отопляеми обеми на имотите.
Занапред конкретният размер ще бъде определян от общото събрание на етажната собственост. Предвидено е да се премахне възможността клиентите да бъдат поставени в зависимост от преценката на дружеството за топлинно счетоводство. Мотивите към документа гласят, че сградната инсталация е обща част и разходите за нея са задължение на етажната собственост, затова тя трябва да решава по какъв начин да бъдат разпределяни.
В последните месеци стана известно, че според някои разчети таксата „сградна инсталация“ достига над 50% от общата сума, а в същото време се определя по непрозрачен и необясним за хората начин.
Прехвърлянето на решението на етажната собственост вероятно ще доведе до тежки междусъседски спорове, тъй като тези с откачени радиатори ще настояват за 20%, а ползващите парно ще искат максималните 40%.