Комисията за финансов надзор (КФН) разпореди на застрахователното дружество „Бул Инс“ да изплати по 50 хил. лв. на близките на всеки загинал пътник при автобусната катастрофа край Своге. Принудителните административни мерки на регулатора дойдоха след информация, че компанията е платила по 10 лв. обезщетение за пътник.

„Минималната сума за изплащане по тази застраховка според Кодекса за застраховането е 50 000 лв. за всеки пътник. Изплащането на сумата от 10 лв. обезщетение за пътник в катастрофиралото превозно средство е противозаконно, защото законът изрично е предвидил минимална сума от 50 000 лв. за всеки пътник“, гласи становището на КФН.

По-рано, когато стана ясно, че „Бул Инс“ е изплатила по 10 лв. обезщетения на близките на загиналите, от застрахователната компания коментираха, че автобусът на практика не е извършвал обществен превоз, каквото е изискването на застраховката. Според тях също така са липсвали и документи, на базата на които да се плати.

Проверката на КФН е установила, че при завеждането на претенциите на наследниците пред „Бул Инс“ заедно с писменото искане са представени всички необходими документи за изплащането на обезщетения. Относно документ, който да доказва, че пострадалите са били пътници, трябва да се посочи, че в констативния протокол за ПТП се съдържа подробен списък на пътниците в автобуса.

КФН посочва, че застрахователят също така е поискал от Национална следствена служба (НСС) информация дали в кръвта на водача на автобуса е установено наличие на алкохол и упойващи вещества, дали за автобуса е имало издаден лиценз „Удостоверение на пътно превозно средство за обществен превоз на пътници“, както и дали са били изпълнени всички изисквания за случаен превоз на пътници.

„Съгласно чл. 106, ал. 5 от Кодекса за застраховането (КЗ) не се допуска изискване на доказателства, за които може да се направи разумна преценка, че нямат съществено значение за установяването  на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждането ѝ. Поисканите от НСС документи нямат пряко отношение за установяване на основанието на претенциите, а биха имали значение единствено за възникването на правото на регрес на застрахователя. Ето защо освен неморално е и незаконно да се отказва изплащането на застрахователно обезщетение поради това, че НСС не е отговорила на запитването, а представените документи са установили основанието на претенциите“, гласи становището на КФН относно поисканата от „Бул Инс“ информация.