Днес е първият от двата задължителни зрелостни изпити за завършващите гимназиите - по български език и литература. Поради това в училищата няма да имат достъп нито останалите ученици до 11 клас, нито външни хора. Самата матура е разделена на три модула.  
С това започва последната училищна изпитна поредица за учениците от 12 клас. На 23 май предстои вторият задължителен зрелостен изпит - той е по предмет по избор, заявен от учениците още през март. От 28 до 31 май ще се провеждат матури по желание. 
Оценяването на изпитните работи ще продължи до 8 юни. Резултатите ще бъдат обявени на 13 юни.