Новата транспортна схема с нови разписания на превозните средства, при което ще се избегне дублирането на линиите на тролейбусния и автобусния транспорт, ще бъде готова до септември. Целта е с новите разписания и линии да се даде предвидимост и нова организация на пътническите превози, като се избегне и евентуална нелоялна конкуренция между превозвачите. За изготвянето на новата схема е направено мащабно анкетно проучване, в което хората са дали информация за своите навици, предпочитания, желания и начин на придвижване с оглед адаптиране на тази схема с техните потребности.

Това стана ясно на вчерашната сесия при обсъждането на предложението евроексперти да консултират община Русе за бъдещите инветиции в обществения транспорт. Те ще подпомогнат и разработването на транспортна стратегия за инвестиционно и финансово обезпечаване на дружество „Общински транспорт“. 
През следващия програмен период акцентът ще бъде върху закупуване на нови превозни средства и изграждането на ново собствено депо на дружеството. При икономисани пари по оперативните програми „Околна среда“ и „Региони в растеж“ това може да стане поетапно още през този програмен период. Подадени са искания до управляващите им органи за закупуване на предимно електробуси, посочи зам.-кметът Страхил Карапчански, като допълни, че ще е необходимо и общинско финансиране.
Експертите от Европейската инвестиционна банка чрез Европейския консултантски център за инвестиции ще съдействат на транспортното дружество във връзка с техническите и финансови опции за придобиване на нови тролейбуси и автобуси, включително електробуси.
Както е известно, тази година ще започне поетапната подмяна на тролейбусите, като до края на месеца се очаква пет тролея втора употреба в отлично техническо състояние да бъдат доставени от Швейцария и Чехия и да тръгнат по улиците. Очакваните машини са 12-метрови и тежат по 12 тона, като са използвани около 25 години. Петте тролея са първите от общо 17, които „Общински транспорт“ ще закупи.